Chu tich Quoc hoi du khai mac Ky hop thu 7 HDND thanh pho Hai Phong hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 10/7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV đã khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, qua 6 tháng triển khai nhiệm vụ, thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện, mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng cao, đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, khi kết thúc năm 2018, dự kiến sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố giao cho cả nhiệm kỳ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ. Hải Phòng đang trên đường xác lập vững chắc vị thế là thành phố lớn thứ ba cả nước, một trung tâm giao thương quốc tế, một động lực phát triển kinh tế-xã hội của cả nước như Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị đề ra.

Tại kỳ họp này, trong hai ngày làm việc (10-11/7), Hội đồng Nhân dân thành phố nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu tham gia ý kiến và quyết nghị các Nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2019. Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn một số thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố.

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các vị đại biểu, phát huy vai trò là người đại diện cho nhân dân tại diễn đàn cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trong việc chất vấn các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua theo dõi tình hình của thành phố và nghe các báo cáo, có thể khẳng định trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực không ngừng, thành phố Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, tạo tác động lan toả, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Chu tich Quoc hoi du khai mac Ky hop thu 7 HDND thanh pho Hai Phong hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thành phố đã có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 16,03%, cao nhất từ trước đến nay (nếu so bình quân cả nước thì cao hơn hai lần); các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, về nông nghiệp, du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách… đều tăng khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng qua đạt khoảng 1,25 tỷ USD. Nhiều dự án quan trọng đã được khởi công và khánh thành, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân và của từng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Đối với những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đã được chỉ ra trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng tình với nhiều với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Hải Phòng tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cần tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để có những định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố Hải Phòng đã rất nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu đề ra nhưng so với tình hình hiện nay và yêu cầu mới đặt ra cho thành phố để tiếp tục phát triển thì cần thiết có một nghị quyết mới phù hợp hơn. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau kỳ họp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố bắt đầu nghiên cứu để đề xuất những cơ chế, chính sách mới...

Để Hải Phòng triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện cho được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tại Kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá, phân tích chính xác tình hình để có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, sát thực với thực tiễn, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong bối cảnh, tình hình mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hải Phòng cần phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ xuất nhập khẩu, thu nội địa, Hải Phòng cần hướng đến việc thu nội địa phải là thu bền vững. Cùng với đó là tăng cường xây dựng, phát triển và quản lý đô thị theo quy hoạch; quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội mong Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời khẳng định, Quốc hội luôn tạo điều kiện để Hội đồng Nhân dân các địa phương đến dự khán các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại hội trường để rút kinh nghiệm trong tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại Hội đồng Nhân dân.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhất là việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, tài liệu, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị, thảo luận và thông qua các nghị quyết. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cũng cần được tiến hành kịp thời, hiệu quả, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, bởi theo Chủ tịch Quốc hội, các vấn đề do Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định đều liên quan mật thiết tới nhân dân.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để tạo sự kết nối giữa Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh đến hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu, phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị tốt cho nội dung này và cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Trong công tác dân vận, Chủ tịch Quốc hội mong Hải Phòng nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác vận động quần chúng, để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, Hải Phòng cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là đại biểu trẻ, đại biểu mới; chuẩn bị quy hoạch nguồn cho các khóa tiếp theo; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) và khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban ngành chức năng đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thành phố và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh./.

Hoàng Hoa-Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)