Chủ đề: Bầu cử Thái Lan 2011

Thái công bố nội các ASEAN

Thái công bố nội các

Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck công bố danh sách 35 thành viên nội các mới, trong đó chiếm đa số là Đảng Puea Thai của bà.
Đổi mỳ lấy phiếu bầu? ASEAN

Đổi mỳ lấy phiếu bầu?

Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã bị cáo buộc dùng thủ đoạn phân phối mỳ ăn để đổi lấy phiếu bầu.