Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Bầu cử Thái Lan 2011

Năm thử thách lớn

ASEAN

Năm thử thách lớn

Bà Yingluck sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn mà cần phải khôn khéo vượt qua nếu chính phủ của bà muốn tồn tại lâu dài.

Thái công bố nội các

ASEAN

Thái công bố nội các

Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck công bố danh sách 35 thành viên nội các mới, trong đó chiếm đa số là Đảng Puea Thai của bà.

Đổi mỳ lấy phiếu bầu?

ASEAN

Đổi mỳ lấy phiếu bầu?

Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã bị cáo buộc dùng thủ đoạn phân phối mỳ ăn để đổi lấy phiếu bầu.