Chủ đề: Vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ

“Nhục mạ nạn nhân” Đời sống

“Nhục mạ nạn nhân”

Luật sư của ba trong số 5 bị cáo vụ hiếp dâm ở New Delhi nói rằng chính nạn nhân cũng phải chịu trách nhiệm vì ra đường ban đêm!