Bó tay với ô nhiễm? Môi trường

Bó tay với ô nhiễm?

Học sinh, giáo viên phải nhập viện, trường học đóng cửa do khí thải gây ô nhiễm nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thực sự vào cuộc.