Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Vụ khí độc Quán Toan

Bó tay với ô nhiễm?

Môi trường

Bó tay với ô nhiễm?

Học sinh, giáo viên phải nhập viện, trường học đóng cửa do khí thải gây ô nhiễm nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thực sự vào cuộc.