Chuong trinh muc tieu quoc gia Giam ngheo ben vung giai doan 2021-2025 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV), tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình này giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)