Công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang đã tổ chức phiên họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ ảnh 1Cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang. (Nguồn: baoapbac.vn)

Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang đã tổ chức phiên họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử thời gian qua.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

[Trình Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước ở Kỳ họp thứ 11]

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử là 17 giờ ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang đã chốt danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tiểu ban Nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang, thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại tỉnh có 12 người, trong đó có 7 người là cán bộ chủ chốt thuộc diện Trung ương và Tỉnh ủy quản lý, 1 người ngoài đảng, 5 nữ, 2 người tái cử và 1 người dưới 40 tuổi.

Danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 105 người, trong đó có 1 người tự ứng cử, 104 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ra ứng cử; có 27 người dưới 40 tuổi (chiếm 25,71%); có 44 nữ (chiếm 41,9%).

Công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ ảnh 2Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Nguồn: baobariavungtau.com.vn)

Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử từ sau Phiên họp lần thứ nhất đến hết ngày 12/3; báo cáo sơ bộ danh sách nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kiểm tra công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định điều chỉnh lại việc phân công phụ trách địa bàn trong Quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Cuộc họp đã rà soát, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như số lượng thùng phiếu tại mỗi khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là những vùng sâu, xa, đơn vị vũ trang có số cử tri dưới 300 người; chương trình phần mềm kiểm phiếu, trưng tập người nhập phiếu, kế hoạch tập huấn chương trình kiểm phiếu; việc in ấn tài liệu liên quan đến bầu cử...

Tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ nội dung các công việc, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định.

Các địa phương có số dư đại biểu giới thiệu ứng cử ít cần phải rà soát thật thận trọng, kỹ càng, đảm bảo đến khi hiệp thương lần 3 phải có số dư cao hơn số tối thiểu.

Từ thời điểm này đến ngày hiệp thương lần 3 sẽ còn 6 nhiệm vụ quan trọng, các đơn vị phải chủ động thực hiện và Ủy ban Bầu cử sẽ thành lập 8 đoàn kiểm tra, rà soát để đảm bảo các bước triển khai đúng quy định, tiến độ.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội; 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 66 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện; 559 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Tính đến cuối ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được 11 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 trường hợp tự ứng cử; 94 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 1 trường hợp tự ứng cử; 460 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; tổng số hồ sơ ứng cử nhận được đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.739 người.

Số lượng cử tri sẽ tham gia bầu cử cũng đã được Ủy ban Bầu cử các cấp tích cực rà soát.

Tính đến ngày 30/1, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là gần 914.000 người; trong đó bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh có 913.923 cử tri, bầu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có 912.525 cử tri, bầu Hội đồng Nhân dân cấp xã có 873.707 cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục