Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU ngày 25-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề “Phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và triển khai một số cơ chế chính sách đặc thù, các dự án động lực, trọng điểm, tạo sự liên kết, lan tỏa phát triển trong khu vực, phát huy vai trò hạt nhân của Đà Nẵng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên.”

Theo Chương trình, kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng theo hướng tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm xây dựng và trình thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Chương trình cũng đề cập đến việc phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực của khu vực; chủ động đề xuất với Trung ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư, thực hiện các dự án mang tính liên kết vùng; đề xuất Trung ương sớm phân bổ đủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của vùng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án giao thông động lực, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố lập, triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh; triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế với tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hợp tác phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ, tiếp tục hình thành các tuyến phố chuyên doanh, chợ đêm, chợ đầu mối, trung tâm mua sắm quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng hóa loại hình địch vụ tài chính-ngân hàng trên địa bàn để đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghệ cao. Tổ chức hiệu quả các hội nghị, hội thảo quốc tế về kết nối đầu tư, kết nối cung cầu, các phiên hội chợ công nghệ Vùng.

[Đà Nẵng triển khai các giải pháp phát triển kinh tế sau dịch COVID]

Tiếp đến giai đoạn 2050-2030, thành phố đặt mục tiêu triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng và được Chính phủ thông qua tại Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng.

Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình, dự án động lực của khu vực như tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan, mở rộng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Cảng Liên Chiểu, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Năng, Làng Đại học Đà Nẵng...

Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo-khoa học, công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng ở các trường đại học, viện nghiên cứu kết hợp phát triển các doanh nghiệp công nghệ, dần tạo thành phố có vị thế như một trung tâm R&D trong các lĩnh vực đi đầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo lan tỏa cho phát triển du lịch, nông nghiệp và công nghiệp thông minh trong khu vực.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 46-CTr/TU và kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố việc tổ chức sơ kết sau 3 năm triển khai thực hiện và tổng kết định kỳ 5 năm một lần.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch có trách nhiệm chủ trì xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai nhiệm vụ được phân công; xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định..

Được thực hiện từ nay đến năm 2030, kế hoạch là căn cứ để các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU./.

(Vietnam+)