Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 1.000 cơ sở đào tạo xuất sắc

Trong kỳ xếp hạng tháng Bảy, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số một Việt Nam và trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất.

Ngày 27/7, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2021.

Trong kỳ xếp hạng tháng Bảy này, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số một Việt Nam và trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất./.

(Vnews/Vietnam+)