Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sau gần 3 ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo,” chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

[Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang]

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX Dương Văn Thái nhấn mạnh, thành công tốt đẹp của Đại hội là tiền đề quan trọng, động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa Bắc Giang phát triển năng động, toàn diện, vững chắc.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành một chương trình hành động toàn khóa.

Tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục