Đại hội Đảng XIII: Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên

Bàn thảo, quyết định để bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự) luôn là nội dung đặc biệt quan trọng của mỗi kỳ đại hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đại hội Đảng XIII: Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bàn thảo, quyết định để bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự) luôn là nội dung đặc biệt quan trọng của mỗi kỳ đại hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đánh giá về công tác này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội.

Thực hiện đúng quy trình 5 bước

Cùng với việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị, việc bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội. Trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác nhân sự đại hội đòi hỏi phải được tiến hành với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia-dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nhìn chung, các đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn tất công tác nhân sự đại hội theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 29/10/2020 có 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu được 3.330 đồng chí vào Ban Chấp hành các Đảng bộ, 1084 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,5%.

[Đại hội đảng bộ các cấp: Quyết tâm cao, hoàn thành đúng tiến độ]

Công việc quan trọng này đã được các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nên được đại biểu thống nhất cao. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Các đại biểu dự đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự; các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt số phiếu tuyệt đối.

Nâng chất lượng nhân sự

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết: Việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng với kết quả bầu cử số lượng ban chấp hành giảm theo quy định, nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu, chất lượng nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng XIII: Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên ảnh 2Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Qua đại hội của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 3.330 đồng chí, giảm 6,20% so với nhiệm kỳ 2015-2020, vượt quy định tại Chỉ thị 35 (giảm 5%). Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt: Cấp ủy nữ là 523 đồng chí (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; có 34 đảng bộ đạt từ 15% trở lên, trong đó cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Ủy viên ban thường vụ nữ là 123 đồng chí (12,91%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%; có 20 đảng bộ đạt từ 15% trở lên, trong đó cao nhất là Bình Phước (40%). Bí thư cấp ủy nữ là 9 đồng chí (13,85%), nhiệm kỳ trước là 3 đồng chí.

[Đại hội Đảng XIII: Phát huy tâm huyết, trí tuệ định hướng tương lai]

Cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 389 đồng chí (11,68%), cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%, trong đó cao nhất là Cao Bằng (75,5%). Ủy viên Ban Thường vụ người dân tộc thiểu số là 113 đồng chí (11,86%), cao hơn nhiệm kỳ trước 0,51%; trong đó cao nhất là Cao Bằng (80%). Bí thư cấp ủy người dân tộc thiểu số là 6 đồng chí (9,23%).

Trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là 2.220 đồng chí, đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Ban Thường vụ có trình độ thạc sỹ trở lên là 613, đạt 64,32%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,23%. Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 51 đồng chí, đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Phó Bí thư có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 98 đồng chí, đạt 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; có 28 đồng chí bí thư từ 50 tuổi trở xuống (43,08%); 27 đồng chí đồng chí bí thư không là người địa phương (41,54%), cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%.

67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu được Trung ương phân bổ.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Năm 2020 với những biến động khó lường, nhưng vượt lên nghịch cảnh, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng kế hoạch từ ngày 25/1-2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng cùng với những kinh nghiệm được đúc rút từ việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sẽ là những bài học quý giá, góp phần làm nên thành công của Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục