Đại hội Đoàn: Tiến hành công tác nhân sự trong phiên làm việc thứ tư

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 174 đồng chí và từ đó bầu ra 151 đồng chí.
Đại hội Đoàn: Tiến hành công tác nhân sự trong phiên làm việc thứ tư ảnh 1Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 12/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 bước vào phiên làm việc thứ tư với nội dung về công tác nhân sự.

Tại phiên làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn khóa X Bùi Quang Huy trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Theo dự thảo Đề án, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh ý chí, hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới; có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện; tăng cường cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; đảm bảo tính kế thừa và phát triển sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ…

[Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Các đại biểu thảo luận tại 20 tổ]

Đại hội Đoàn: Tiến hành công tác nhân sự trong phiên làm việc thứ tư ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, tập hợp, gắn bó mật thiết và nhận được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân; có hiểu biết về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

Về độ tuổi, nhân sự tham gia Ban Chấp hành lần đầu không quá 35 tuổi, trường hợp đặc biệt có thể cao hơn từ 1-2 tuổi do Ban Chấp hành thống nhất trình Đại hội; độ tuổi tái cử phù hợp với quy định của quy chế cán bộ Đoàn theo đúng chức danh…

Đại hội Đoàn: Tiến hành công tác nhân sự trong phiên làm việc thứ tư ảnh 3Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

100% đại biểu tham dự tại hội trường biểu thị sự thống nhất cao với dự thảo Đề án và biểu quyết một lần thông qua toàn bộ nội dung Đề án.

Sau đó, các đại biểu chia thành 20 tổ thảo luận ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; góp ý về cơ cấu khu vực, đối tượng, số lượng, tiêu chuẩn đại biểu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành và các nội dung liên quan đến Đề án nhân sự tại hội trường.

Kết thúc phần thảo luận tại tổ, không có đại biểu được đề cử, ứng cử thêm. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 174 đồng chí. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 37 đồng chí.

Các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 151 đồng chí./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục