Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6

Trong hai ngày 7-8/12, Đảng ủy TTXVN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6 ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thực hiện Kế hoạch số 76 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 295 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong hai ngày 7-8/12, Đảng ủy TTXVN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên TTXVN những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Các nội dung gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới.”

Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6 ảnh 2 Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên của TTXVN. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ TTXVN nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6 ảnh 3Cán bộ, đảng viên TTXVN học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục