Đảng lãnh đạo đẩy mạnh thi đua yêu nước trong kháng chiến chống Mỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi và có nhiều chỉ thị, nghị quyết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
(TTXVN/Vietnam+)