Dang uy tai Campuchia trien khai Nghi quyet TW 9 vao cuoc song hinh anh 1Trao tặng Giấy khen cho các chi bộ, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Ngày 5/8, tại Phnom Penh, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), nhằm đưa nghị quyết của Hội nghị đi vào cuộc sống qua các hoạt động cụ thể của các đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe ông Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;” thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Các đảng viên tham dự Hội nghị đã được cung cấp những thông tin cụ thể hữu ích cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Mạnh Hùng cũng đánh giá thời gian qua, Đảng bộ ngoài nước ở Campuchia đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, qua đó phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để tăng cường đối ngoại về chính trị, đối ngoại về kinh tế, ngoại giao về văn hóa và vận động quần chúng cộng đồng ở địa bàn quan trọng như Campuchia.

Ông Lê Mạnh Hùng cho rằng hoạt động tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 là một việc làm tốt, giúp các cán bộ, đảng viên ở ngoài nước nắm được kịp thời, chính xác và hiểu sâu sắc các nghị quyết của đảng. Từ đó trong từng cương vị của mình, các cán bộ đảng viên sẽ cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 đạt hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, ông Lê Mạnh Hùng đã trao tặng Giấy khen, phần thưởng cho các chi bộ, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ./.
(TTXVN/Vietnam+)