Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023

Ngành chứng khoán tập trung đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch và đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch trên thị trường.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh cồng Khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 1/3. (Ảnh: Vietnam+)
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh cồng Khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 1/3. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường Chứng khoán Việt Nam bước sang năm 2023 kỳ vọng sẽ phục hổi trở lại mạnh mẽ, phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế đồng thời là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh trong lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 1/3.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, mặc dù có nhiều biến động trong năm 2022, tuy nhiên thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và an toàn, thông suốt đồng thời huy động vốn trên thị trường vẫn đạt ở mức cao.

[Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng]

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội thông qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề nghị ngành chứng khoán tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sửa đổi Luật Chứng khoán, các luật, văn bản có liên quan tiếp tục phát triển thị trường chúng khoán về quy mô đồng thời tập trung nâng cao chất lượng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của các tổ chức tham gia thị trường, chủ trọng đổi mới, áp dụng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường.

Trên cơ sở chiến lược ngành tài chính, các đơn vị tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Thứ trưởng yêu cầu đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán, tạo điều kiện triển khai các sản phẩm mới và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư.

Bên cạnh đó, toàn ngành tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gắn với niêm yết để tăng quy mô và chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Để đảm bảo phát triển thị trường minh bạch và bền vĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính kỳ vọng năm mới 2023, thị trưởng chứng khoán tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hưng thịnh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và các nhà đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục