Đồng chí Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Ban bí thư Trung ương Đảng khóa II (1951-1960)

1. HỒ CHÍ MINH (từ tháng 10-1956)

2. TRƯỜNG CHINH

3. LÊ DUẨN

4. PHẠM VĂN ĐỒNG

5. LÊ VĂN LƯƠNG

6. NGUYỄN DUY TRINH
(bổ sung từ tháng 8-1955)

7. VÕ NGUYỄN GIÁP (bổ sung từ tháng 10-1956)

8. PHẠM HÙNG (bổ sung từ tháng 11-1958)

9. TỐ HỮU (bổ sung từ tháng 11-1958)

10. HOÀNG ANH (bổ sung từ tháng 11-1958)