Đặt mục tiêu hết tháng Sáu sẽ xử lý tối thiểu 60% nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh, nghiêm cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi.
Đặt mục tiêu hết tháng Sáu sẽ xử lý tối thiểu 60% nợ xấu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 02 về tăng cường xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, để phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 3% trong năm nay thì đến ngày 30/6 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu, riêng chỉ tiêu bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm 2015.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong hệ thống triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện thanh khoản, nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan tới xử lý nợ xấu; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án mua, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường để VAMC thực hiện trong năm 2015; tiếp tục có giải pháp hỗ trợ trong việc trích lập dự phòng rủi ro đối với các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong quá trình tái cơ cấu; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; chỉ đạo Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) phối hợp với các tổ chức tín dụng đẩy mạnh mua, xử lý nợ xấu bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh; nghiêm cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng; rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu.

Công ty VAMC thực hiện việc mua, bán, xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín dụng trong việc thu hồi nợ, cơ cấu lại nợ, bán và xử lý nợ, tài sản bảo đảm đối với các khoản nợ xấu đã mua; hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các dự án dở dang; tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia mua, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm; nâng cao năng lực tài chính và tăng vốn điều lệ của VAMC; tăng cường năng lực định giá, đánh giá tài sản, tổ chức bán đấu giá nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua.

Bên cạnh đó, VAMC phải rà soát, phân loại, đánh giá lại các khách hàng vay, tài sản bảo đảm và các khoản nợ đã mua để xác định khả năng thu hồi nợ và có giải pháp xử lý phù hợp; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung ủy quyền của tổ chức tín dụng được ủy quyền, khách hàng vay, khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua; triển khai thực hiện việc mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được duyệt; thường xuyên, kịp thời công khai các hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật…

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành Chỉ thị 01 nhấn mạnh, các tổ chức tín dụng phải phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm từ 1%/năm - 1,5%/năm, ổn định tỷ giá trong biên độ điều chỉnh 2% và tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục