Đẩy nhanh chương trình điều tra tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Bộ Tài nguyên-Môi trường và Tổng cục Biển-Hải đảo Việt Nam cùng xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện và Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
Tàu cá trên vùng biển thành phố Hà Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Tàu cá trên vùng biển thành phố Hà Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 23/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện và Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2020.

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt ngày 7/1/2020, theo Quyết định số 28/QĐ-TTg. Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ở tỉ lệ 1:500.000 và điều tra ở tỷ lệ lớn đối với một số khu vực trọng điểm.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình; qua đó xác định rõ các công việc cụ thể qua từng giai đoạn, phân công rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm: thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức quản lý.

[Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể Chiến lược biển Việt Nam]

Để thực hiện thành công 3 nội dung này, trong dự thảo Kế hoạch quy định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có vai trò chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và phối hợp triển khai Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình.

Tổng cục đã lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp thu, giải trình và đi đến thống nhất với các đơn vị về các dự thảo Kế hoạch thực hiện và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đánh giá cao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc thực hiện các dự thảo Kế hoạch thực hiện và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình; đồng thời yêu cầu Tổng cục sớm hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong và ngoài bộ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Kế hoạch để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nêu rõ: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là đầu mối xử lý các công việc; rà soát lại những nội dung thuộc trách nhiệm của bộ, bổ sung rõ trách nhiệm của các đơn vị phối hợp, các ngành phối hợp để hoàn thiện Quy chế, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục