Đề nghị các địa phương triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia

Các địa phương có trách nhiệm thực hiện kiểm kê chỉ tiêu đối với nguồn nước mặt nội tỉnh, bao gồm: Số lượng nguồn nước mặt; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước...

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 25/4, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết cơ quan này vừa công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đôn đốc triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.

Trước đó ngày 4/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Tổng kiểm kê Tài nguyên Nước Quốc gia, giai đoạn đến năm 2025."

Mục tiêu cụ thể của đề án trên là phải xác định được các chỉ tiêu kiểm kê lần đầu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, gồm: Số lượng nguồn nước mặt (số lượng các sông, suối, kênh, rạch); số lượng nguồn nước dưới đất (số lượng các tầng chứa nước); lượng nước mặt (tổng lượng dòng chảy; lượng nước mặt chảy vào, ra khỏi biên giới quốc gia; tổng lượng nước chuyển giữa các lưu vực sông…

Theo đó Thủ tướng Chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm kê chỉ tiêu đối với nguồn nước mặt nội tỉnh (số lượng nguồn nước mặt; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước).

Để đảm bảo việc kiểm kê thuận lợi, ngày 16/6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh về hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, việc thực hiện kiểm kê tài nguyên nước vẫn còn chậm.

Vì vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục bố trí nguồn lực, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm kê tài nguyên nước nêu trên; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm kết quả kiểm kê tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổng hợp kết quả kiểm kê gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2024 để tổng hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục