Đề xuất chi thêm 116 tỷ đồng để tăng trợ cấp một lần cho người có công

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất tăng một số mức trợ cấp một lần cho người có công đang được thực hiện một thời gian dài chưa được điều chỉnh.
Đề xuất chi thêm 116 tỷ đồng để tăng trợ cấp một lần cho người có công ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến hoàn thiện Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này quy định tăng gần 7,2% so với mức trợ cấp, phụ cấp hiện hành.

Việc điều chỉnh tăng mức trợ cấp góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Mức tăng được thực hiện theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

[Triển khai chế độ với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài]

Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14, từ 1/7 mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng bằng tỷ lệ tăng lương cơ sở là gần 7,2%, tăng từ 1.515.000 đồng/tháng lên 1.624.000 đồng/tháng.

Hiện nay, một số mức trợ cấp một lần được quy định bằng số tiền tuyệt đối nên không được điều chỉnh mỗi lần tăng mức theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các mức trợ cấp một lần này thực hiện một thời gian dài chưa được điều chỉnh. Chẳng hạn như khoản trợ cấp để mua sách vở, đồ dùng học tập hàng năm cho con của người có công với cách mạng được thực hiện từ năm 2005, trợ cấp thâm niên kháng chiến thực hiện từ năm 1995…

Do đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất phương án điều chỉnh một số mức trợ cấp một lần được quy định theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng để để thống nhất với việc điều chỉnh tăng.

Theo tính toán của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hôi, nếu điều chỉnh các mức trợ cấp một lần theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 31.789 tỷ đồng, tăng thêm 883 tỷ đồng, trong đó tăng thêm 116 tỷ đồng là kinh phí để thực hiện điều chỉnh trợ cấp một lần.

Nếu chỉ điều chỉnh tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện lên 1.624.000 đồng đồng thời giữ nguyên các mức trợ cấp một lần thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 30.906 tỷ đồng, tăng thêm 767 tỷ đồng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định đến hết ngày 26/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục