Đến năm 2028, tỷ lệ người dân nông thôn Cần Thơ sử dụng nước sạch đạt từ 94%

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch về việc cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2028.

Nước sinh hoạt. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Nước sinh hoạt. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch về việc cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2028.

Theo đó, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2028, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 94% trở lên.

Đồng thời, việc cung cấp nước đảm bảo ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ số lượng nước, nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật và kiểm soát được rủi ro theo kế hoạch cấp nước an toàn đã được phê duyệt; hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn phục vụ sản xuất và dân sinh, nâng cao hiệu quả cấp nước đảm bảo an toàn, bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo trục đường ống cấp nước kết nối quy mô liên xã, liên quận, huyện nhằm đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ nhân dân liên tục và ổn định.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định.

Song song đó, quản lý chặt chẽ các nguồn thải, các nguy cơ có thể gây ô nhiễm các nguồn nước nhất là các khu vực thượng nguồn, khu vực khai thác phục vụ sản xuất nước sạch.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại các công trình cấp nước sạch tập trung do Trung tâm được giao quản lý vận hành khai thác.

Đặc biệt, tập trung nâng cấp công nghệ xử lý chất lượng nước, nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước, ổn định nguồn nước khai thác trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ngoài các nguồn vốn đầu tư công thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cần chủ động sử dụng các nguồn vốn của trung tâm để đầu tư mua sắm, trang bị các hệ thống kiểm soát, cảnh báo chất lượng, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng nước, quan trắc khai thác nguồn nước... nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước cho các hệ thống cấp nước sạch nông thôn.

Thành phố Cần Thơ hiện có 118 hệ thống cấp nước sạch nông thôn, với tổng công suất thiết kế 226.740 m3/ngày đêm.

Theo ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HÐND ngày 4/12/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và các nghị quyết, quyết định của Trung ương và thành phố về đầu tư và phát triển các công trình cấp nước sạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ đã xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước tại 4 huyện của thành phố gồm Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh.

Theo đó, Trung tâm nước đã triển khai đầu tư nâng cấp gần 500km đường ống cấp nước sạch tại các huyện, đưa nguồn nước sạch về tận các địa phương vùng sâu, vùng xa của thành phố, giải quyết nhu cầu nước sạch cho trên 14.350 hộ dân nông thôn.

Ðến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch của thành phố đạt 93% và dự kiến cuối năm 2025 đạt 94%.

Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt 100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục