Điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công từ ngày 15/9

Nghị định mới của Chính phủ điều chỉnh bổ sung khoảng 10 chính sách mới về ưu đãi người có công. Kinh phí hàng năm để thực hiện chi trả các chế độ cho người có công sẽ tăng thêm khoảng 800 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân đại biểu Người có công với cách mạng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân đại biểu Người có công với cách mạng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6 phụ lục quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng (gấp 3 lần mức chuẩn); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng.

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác.

["Nơi đâu ở Việt Nam cũng khắc ghi sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc"]

Về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, nghị định quy định điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần.

Về hỗ trợ ưu đãi giáo dục, nghị định quy định mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non là 0,2 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm, theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật, theo học tại cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Đối với hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, nghị định quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sỹ (tối đa 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sỹ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng một liệt sỹ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sỹ 3.000 đồng/1 km/1 người.

Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục