Đoàn Kiểm tra làm việc với Bộ KH-ĐT về vấn đề phòng, chống tham nhũng

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm điểm, trong đó hoàn thiện nội dung mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, làm rõ những hạn chế.
Đoàn Kiểm tra làm việc với Bộ KH-ĐT về vấn đề phòng, chống tham nhũng ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết công tác kiểm tra là một trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, sửa chữa các bất cập của hệ thống chính trị; kịp thời rút ra những kinh nghiệm, cách làm tốt; điều chỉnh những lệch lạc trong quá trình thực hiện. Việc kiểm tra định kỳ hay đột xuất cần tiến hành thường xuyên, liên tục.

Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc thực hiện các quy định này.

Việc kiểm tra, giám sát là cơ hội để Ban Cán sự đảng, các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận lại hoạt động của mình, tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả tự kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên đề nghị làm rõ một số nội dung trong báo cáo như số lượng các văn bản ban hành thể hiện rõ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự đảng; đánh giá chất lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; số lượng thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất…

[Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ]

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm của Đoàn kiểm tra; sự phối hợp chuẩn bị nội dung của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bước đầu quán triệt triển khai tốt theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đây là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, xem xét, đánh giá kết quả đạt được, nội dung còn tồn tại, hạn chế để rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp với mục tiêu cuối cùng là chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Bộ KH-ĐT về vấn đề phòng, chống tham nhũng ảnh 2Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung kiểm tra tập trung vào 2 chuyên đề, cụ thể: Kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và kiểm tra công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Thời gian kiểm tra từ ngày 30/5-3/6/2022.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng và của Ban Chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kế hoạch, lịch trình kiểm tra; xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm điểm, trong đó hoàn thiện nội dung mà Đoàn kiểm tra chỉ ra, làm rõ những hạn chế.

Các báo cáo giải trình phải cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời thông tin, hồ sơ tài liệu…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm các kế hoạch, quy định của Đoàn kiểm tra; tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công…

Trong quá trình làm việc, các thành viên nêu cao tinh thần chủ động, tích cực với phương châm công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, không bao che các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức, cá nhân nếu có.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thật sự mẫu mực trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cũng như trong quá trình kiểm tra, tự phê bình và phê bình, rà soát trung thực, thẳng thắn với tinh thần cầu thị cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục