Độc đáo Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ tại Đà Nẵng

Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ là một trong những lễ hội xưa độc đáo của Đà Nẵng và của cả nước nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu - một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa.

Người dân trong trang phục mục đồng dắt trâu tham gia Lễ hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Người dân trong trang phục mục đồng dắt trâu tham gia Lễ hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (1).jpg
Người dân trong trang phục mục đồng dắt trâu tham gia Lễ hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (2).jpg
Người dân trong các trang phục truyền thống tham gia Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (3).jpg
Đoàn rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (4).jpg
Thiếu nhi múa hát, biểu diễn các trò chơi của Mục đồng xưa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (5).jpg
Đánh trống khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (6).jpg
Các cụ cao niên trong làng thực hiện nghi lễ xin rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (7).jpg
Đông đảo người dân tham gia đoàn rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. (Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN)
ttxvn_Phong lệ (8).jpg
Nghi lễ xin rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông tại Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục