Giảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư-Phát triển Công nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư-Phát triển Công nghiệp giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ hơn 65% đến hết 2025.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 17/5/2024 phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần đến năm 2025.

Quyết định nêu rõ phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

Bãi bỏ nội dung về kế hoạch sắp xếp đối với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần (số thứ tự 29) thuộc Mục 2 Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Phụ lục III về Kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục