Hà Nội dành 200 tỷ đồng phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hình thành một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.
Hà Nội dành 200 tỷ đồng phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực ảnh 1Các công nhận, kỹ sư làm việc tại Nhà máy Sản xuất và lắp ráp ô tô MAZ ASIA. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có từ 150 đến 180 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Đến năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đóng góp từ 40-50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp và 20-25% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Như vậy, mỗi năm Hà Nội sẽ có từ 100-200 lượt doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được hỗ trợ và thụ hưởng các chính sách của thành phố.

Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh...

[Hà Nội phát triển 3 lĩnh vực chủ chốt trong công nghiệp hỗ trợ]

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hình thành một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đa ngành, đa lĩnh vực là đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng lĩnh vực của thành phố phát triển.

Để đạt mục tiêu, Hà Nội triển khai các nội dung như xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực.

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến là 200 tỷ đồng do Sở Công Thương Hà Nội (cơ quan thường trực) chủ trì.

Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội có trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực từng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật và thành phố; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục