Hà Nội đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng với nhiều khó khăn thách thức nhưng Hà Nội đã vượt qua khó khăn đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội.
Hà Nội đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 15/1, tại hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, bên cạnh biểu dương những thành tích Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng với nhiều khó khăn thách thức nhưng Hà Nội đã vượt qua khó khăn đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có vai trò đóng góp rất lớn của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh bốn dấu ấn của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố trong 2020, đó là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn cán bộ chủ chốt theo thẩm quyền. Hoạt động chất vấn, giải trình tiếp tục đạt hiệu quả cao, tạo chuyển biến trong điều hành của chính quyền các cấp. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục đổi mới, hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cũng chấp hành nghiêm túc.

Về nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố bám sát chủ đề năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” với vai trò, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả,” tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy, các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

[Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn về thu chi tài chính]

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; triển khai công tác tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố cần triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp theo Đề án được duyệt, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố hiệu quả, đúng luật.

Hà Nội đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 2Đại diện các tập thể nhận Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong các hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Báo cáo của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và cả nước có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội của cả nước và Thủ đô.

Với tinh thần chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, bám sát những chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thành công “mục tiêu kép,” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đúng quy định của pháp luật để thể chế hóa, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Cụ thể, trong năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công 6 kỳ họp; Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức 144 kỳ họp; Hội đồng Nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức 1.583 kỳ họp, bảo đảm đúng thẩm quyền quy định của Luật, phù hợp với điều kiện mới của thành phố.

Các nghị quyết được ban hành đều cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cùng đó, hoạt động giải trình được Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện, góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tăng thêm niềm tin của cử tri với Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hai phiên giải trình; Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã tổ chức 30 phiên giải trình, Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 185 phiên giải trình. Ngoài ra, hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri cũng được Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố thực hiện hiệu quả, chất lượng.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã phát động phong trào thi đua năm 2021 đến Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” tặng10 tập thể; trao Bằng khen tặng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục