Ha Noi: Hoi dong nhan dan cac cap giam sat giai quyet kien nghi cu tri hinh anh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện hiệu quả trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tăng cường niềm tin của cử tri với Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đề nghị như vậy tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với thường trực hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã quý 1/2022 và thảo luận chuyên đề "Nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội," tổ chức ngày 31/3.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội" và tới đây sẽ ban hành, quán triệt tới cấp ủy các địa phương. Vì vậy, hội đồng nhân dân các cấp cần quan tâm tới bộ máy, tăng số lượng đại biểu chuyên trách theo quy định. Đề án sẽ có nội dung liên quan đến chế tài xử lý những đơn vị không chuyển biến sau giám sát, chất vấn, giải trình, để tăng cường hiệu quả hoạt động này.

Theo tổng hợp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được các cấp chính quyền thành phố quan tâm và tập trung lãnh đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, việc tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thường trực hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân và bộ phận giúp việc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cụ thể, trong tổng số 1.013 kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 533 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm (52,62%), 480 kiến nghị đang giải quyết (47,38%).

Hội đồng nhân dân cấp huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nhận được tổng số 4.716 kiến nghị cử tri. Trong đó, 86,3% kiến nghị đã trả lời, 9,33% kiến nghị chưa trả lời; kết quả đã giải quyết xong 66,05%; đơn vị giải quyết đạt tỷ lệ cao so với tổng số kiến nghị của cử tri tại địa phương như Mê Linh (97,88%), Đống Đa (94,29%), Đông Anh (94,4%), Quốc Oai (92,74%), Đan Phượng (92,68%), Thanh Oai (92,04%), Ứng Hòa (86,14%), Thanh Trì (82,98%)...

[Cho ý kiến về báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri]

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của thường trực hội đồng nhân dân các cấp thành phố.

Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các quận, huyện, thị xã Thanh Xuân, Hà Đông, Sơn Tây, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Đống Đa,… cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn có sự chồng chéo trong tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri. Bởi kiến nghị liên quan đến nhiều phòng, ban, ngành, nên còn khó khăn, có đơn vị còn đùn đẩy, né tránh. Nhiều vấn đề cử tri kiến nghị để giải quyết cần nguồn lực lớn mà hiện địa phương chưa đáp ứng được, cử tri kiến nghị nhiều lần. Đặc biệt, một số cơ chế chính sách vượt thẩm quyền quyết định của thành phố, phải xin ý kiến, quyết định của Trung ương và các bộ, ngành liên quan nên ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải quyết.

Ha Noi: Hoi dong nhan dan cac cap giam sat giai quyet kien nghi cu tri hinh anh 2Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Để nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát kiến nghị của cử tri, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thành phố đề xuất giải pháp, thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của thường trực hội đồng nhân dân với các ban của hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân và bộ máy giúp việc hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

"Cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp, trong đó ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp hội đồng nhân dân thì thường trực hội đồng nhân dân các cấp nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực, nội dung để tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại địa phương" - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên cho biết.

Các đại biểu cho rằng cần nâng cao chất lượng tổng hợp, rà soát, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các tổ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ với thường trực hội đồng nhân dân, ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để định hướng, hướng dẫn cử tri tham gia ý kiến đảm bảo kiến nghị đúng thẩm quyền giải quyết phù hợp với từng cấp đại biểu hội đồng nhân dân. Cùng với đó, tăng cường hoạt động giám sát trong việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định của luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cấp, địa phương, gắn kết quả hoạt động này với công tác thi đua khen thưởng.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị đề xuất, muốn làm tốt vấn đề này, cấp ủy cần quan tâm, bố trí bộ máy giúp việc hội đồng nhân dân các cấp đủ số lượng, chất lượng để đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của hội đồng nhân dân nói chung và hoạt động theo dõi, tổng hợp, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri nói riêng. Đồng thời, lựa chọn các cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tổng hợp phục vụ tốt các buổi tiếp xúc cử tri và để kịp thời tổng hợp theo dõi, tổng hợp, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại địa phương, qua đó đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)