Thường trực Thành ủy Hà Nội mới đây đã ra thông báo về một số vấn đề liên quan đến dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, có giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo và từng được Tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận.

Để bảo tồn và phát huy giá trị công trình, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt; duy tu, bảo trì, sửa chữa phần đã xuống cấp; xây dựng và ban hành quy chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình này./.

(Vnews/Vietnam+)