Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã

Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (Mê Linh) sau khi phát hiện hành vi vi phạm.
(TTXVN/Vietnam+)