Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã

Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (Mê Linh) sau khi phát hiện hành vi vi phạm.
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt các cử tri để phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 2Cử tri đến bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 3Cử tri sát khuẩn tay phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 4Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 5Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 6Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 7Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu cử lại Hội đồng nhân dân cấp xã. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 8Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 9Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 10Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 11Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục