Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố, công khai thủ tục hành chính

Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh các giải pháp, phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hà Nội đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Nội đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1572/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính theo quy định; đảm bảo việc thực hiện 100% thủ tục hành chính phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa; kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại Bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, phù hợp với mô hình Bộ phận một cửa của thành phố và thực tiễn tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành đẩy mạnh các giải pháp, phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cấu trúc lại quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo Quyết định số 4239/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời, thực hiện xử lý các phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn gửi Tổ công tác thuộc phạm vi lĩnh vực đơn vị phụ trách (nếu có); kịp thời phối hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ những vướng mắc, bất cập theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục