Hiệp hội Ngân hàng cần hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ 4.0

Phó Thống đốc đề nghị Hiệp hội hỗ trợ tích cực các tổ chức hội viên thích nghi, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động ngân hàng.
Hiệp hội Ngân hàng cần hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ 4.0 ảnh 1Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao Cờ thi đua của NHNN Việt Nam cho Ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. (Nguồn: CTV)

“Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hỗ trợ các tổ chức hội viên xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn.”

Đó là nhận định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được tổ chức tối ngày 14/5, tại Hà Nội.

[Thủ tướng: Hệ thống tín dụng phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân]

Theo ông Sơn, những năm qua, Hiệp hội đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình khi đóng vai trò kết nối các hội viên, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng qua đó thực hiện có hiệu quả việc phản biện, góp ý chính sách, hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc cũng đề nghị Hiệp hội phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đầu năm 2030 và Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ các tổ chức hội viên tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, quản trị kinh doanh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động lành mạnh, an toàn và bền vững; hỗ trợ tích cực các tổ chức hội viên thích nghi, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động ngân hàng.

Hiện nay, Hiệp hội có 65 tổ chức hội viên. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, đều là thành viên của Hiệp hội, do đó hội viên của Hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm tỷ trọng 92% tổng tài sản toàn ngành, với khoảng 10,2 triệu tỷ đồng). Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng còn có 3 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiêm Chủ tịch BIDV cho biết, trong thời gian tới Hiệp hội sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạn  vì lợi ích chung của cộng đồng. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" do Hiệp hội Ngân hàng ban hành. Có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên..../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục