Hình ảnh cuộc họp Ủy ban Phát triển năng lực và Ban Điều hành ASOSAI

Trong chương trình Đại hội ASOSAI 14, sáng 17/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Cuộc họp của Ủy ban Phát triển năng lực và Ban Điều hành ASOSAI.
(TTXVN/Vietnam+)