Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Ngay sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã chuyển bánh đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 1Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 2Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 3Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 4Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 5Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 6Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 7Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển từ phố Tràng Tiền sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 8Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 9Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 10Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 11Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 12Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 13Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 14Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 15Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 16Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 17Đoàn xe đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua quảng trường Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 18Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 19Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 20Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 21Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 22Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội ảnh 23Trong ảnh: Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục