Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022

Sáng 15/1, tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch, nghi lễ từ thời nhà Lê, ban lịch cho bách quan, muôn dân.
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 1Sáng 15/1/2022 (13 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 2Ngự lịch được dâng lên cho vua. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 3Đây là nghi lễ từ thời nhà Lê, triều đình tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch cho hoàng đế và ban lịch cho bách quan, muôn dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 4Đoàn rước Ngự lịch. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 5Ngự lịch được dâng lên cho vua và sau đó ban lại cho bách quan, muôn dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 6Đoàn rước Ngự lịch chuẩn bị vào cung. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 7Các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 8Tái hiện hình ảnh các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 9Quan Truyền chế nhận tờ chế từ vua, sau đó truyền lại cho bách quan. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 10Quan Tư lễ thực hiện nghi thức Thượng hương. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Hình ảnh tái hiện Nghi lễ tiến Ngự lịch năm Nhâm Dần 2022 ảnh 11Nghi thức hành lễ tại buổi tiến Ngự lịch. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục