Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga

Chiều 22/5/2019 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev.
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 1Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev gặp hẹp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev gặp hẹp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev gặp hẹp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 8Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 9Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 10Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 11Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 12Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 13Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 14Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga ảnh 15Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev chứng kiến lễ ký hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục