Hình ảnh Tổng Giám đốc TTXVN hội đàm với Tổng Giám đốc KPL

Sáng 15/1, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào (KPL).
(TTXVN/Vietnam+)