Hào hùng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_78.jpg
Toàn cảnh Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_16.jpg
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trên xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_29.jpg
Khối Xe Chỉ huy, Xe Tổ Quân kỳ Toàn quân diễu binh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_3.jpg
Khối sỹ quan Phòng không-Không quân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_7.jpg
Khối sĩ quan Phòng không-Không quân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
vna_potal_le_dieu_binh_dieu_hanh_ky_niem_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_7362986.jpg
Khối nữ quân nhạc diễu binh trong lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_4.jpg
Khối nữ quân nhạc diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_30.jpg
Khối Nữ Quân nhạc diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_28.jpg
Khối Nữ Quân nhạc diễu binh qua lễ đài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_5.jpg
Khối sỹ quan Hải quân Nhân dân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_6.jpg
Các đại biểu trên khán đài tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_34.jpg
Khối Nữ Chiến sỹ Gìn giữ Hoà bình tham gia diễu hành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_8.jpg
Khối sỹ quan Lực lượng gìn giữ hòa bình diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_9.jpg
Khối sỹ quan Lực lượng Gìn giữ Hòa bình diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_103.jpg
Khối Sỹ quan Cảnh sát Biển Việt Nam diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_105.jpg
Khối Sỹ quan Lục quân diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_107.jpg
Khối Chiến sỹ Đặc công diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_10.jpg
Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_11.jpg
Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_20.jpg
Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_17.jpg
Khối các dân tộc Tây Bắc diễu hành. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_27.jpg
Khối Chiến sỹ Điện Biên diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_18.jpg
Màn diễu binh của Khối Chiến sỹ Điện Biên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_104.jpg
Khối Chiến sỹ Điện Biên diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_37.jpg
Khối Sỹ quan Phòng không-Không quân diễu binh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_48.jpg
Khối Nữ Sỹ quan Quân y tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_94.jpg
Khối Nữ sỹ quan Quân y tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_51.jpg
Khối Các Chiến sỹ Đặc biệt Tinh nhuệ tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_62.jpg
Khối Lực lượng Đặc biệt tinh nhuệ tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_96.jpg
Khối Sỹ quan Biên phòng tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_21.jpg
Màn diễu binh của Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_25.jpg
Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_35.jpg
Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_56.jpg
Khối Lực lượng Tác chiến Không gian Mạng tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_58.jpg
Khối Lực lượng Tác chiến Không gian Mạng tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_106.jpg
Khối Sỹ quan Tác chiến Không gian mạng diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_57.jpg
Khối Nữ Sỹ quan Cảnh sát Giao thông diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_60.jpg
Khối Nữ Sỹ quan Cảnh sát Giao thông diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_63.jpg
Khối Sỹ quan Cảnh sát Đặc nhiệm diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_19.jpg
Khối nam chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_91.jpg
Khối Nam Chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_90.jpg
Khối Nam Chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_88.jpg
Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm tham gia diễu hành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_64.jpg
Khối Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_84.jpg
Khối Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_85.jpg
Khối Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_87.jpg
Khối Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ tham gia diễu binh. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_22.jpg
Màn diễu hành của Khối Dân công hỏa tuyến. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_55.jpg
Màn diễu hành của Khối Dân công Hỏa tuyến. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_76.jpg
Diễu hành của Khối Dân công Hỏa tuyến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_26.jpg
Khối Cựu Chiến binh diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_33.jpg
Khối Thanh niên diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_38.jpg
Khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_40.jpg
Khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_41.jpg
Khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_43.jpg
Khối Nữ Dân quân Các Dân tộc Tây Bắc tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_68.jpg
Khối Nông dân diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_89.jpg
Khối Nông dân diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_70.jpg
Khối Trí thức diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_73.jpg
Khối Phụ nữ diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_67.jpg
Khối Phụ nữ diễu hành. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_86.jpg
Khối Nghệ thuật tham gia diễu hành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_75.jpg
Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_42.jpg
Khối Nữ Gìn giữ Hòa bình Việt Nam diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_44.jpg
Khối sỹ quan Cảnh sát Biển diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_45.jpg
Khối Nữ Sỹ quan Cảnh sát Giao thông diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_46.jpg
Khối Xe Chỉ huy, Xe Tổ Cờ Truyền thống Công an Nhân dân do Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chỉ huy diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_49.jpg
Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_52.jpg
Khối Nữ Chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_53.jpg
Khối Nữ Sỹ quan Quân y diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_54.jpg
Khối Sỹ quan Biên phòng diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_59.jpg
Khối Nam Sỹ quan Hải Quân diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_20240507_70 nam chien thang dien bien phu_dieu binh_61.jpg
Khối Nữ Quân nhạc diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục