Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp với Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những nhà chiến lược vĩ đại, đã xây dựng và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành quân đội cách mạng bách chiến bách thắng.
(TTXVN/Vietnam+)