Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Cà Mau

Ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau; tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm ngành nuôi tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023.

thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-3-2408.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-2-2126.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-1-2773.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các nhà quản lý, đầu tư, thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-4-3900.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-5-8452.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, công nhân Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-6-1102.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-7-6500.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-8-5648.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-9-1468.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-10-1336.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-11-8628.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-12-6634.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất của Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-18-1442.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà máy Điện Cà Mau 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-13-6326.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, công nhân Cụm Công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-14-8468.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-15-3586.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-16-1682.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-lam-viec-tai-ca-mau-17-5204.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân Dự án Đường bộ Cao tốc Cà Mau-Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-tham-gian-hang-tom-1-resize-7344.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-tham-gian-hang-tom-2-resize-9671.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-tham-gian-hang-tom-3-resize-1712.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu-tuong-tham-gian-hang-tom-4-resize-6399.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục