Hoi dong nhan dan tinh Quang Ngai cong bo ket qua lay phieu tin nhiem hinh anh 1Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. (Nguồn: quangngai.gov.vn)

Ngày 11/12, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, các đại biểu đã nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập 54/55 đại biểu tham dự bỏ phiếu nhằm giúp mỗi người được bỏ phiếu xem xét lại việc thực hiện nhiệm vụ của mình, qua đó tăng năng lực điều hành công việc tại các đơn vị thời gian tới.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Kỳ họp đối với 29 người giữ chức vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu cho thấy, người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, với mức tín nhiệm cao đạt 47/54 phiếu, đạt 85,5%; đứng thứ 2 là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Hồng Minh với 46/54 phiếu tín nhiệm cao, đạt 83,6% tổng số phiếu. Ông Hồ Văn Thế, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (nguyên là Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, chỉ với 11 phiếu (20%), số tín nhiệm thấp là 12 phiếu (21,8%).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, đây là lần đầu tiên và duy nhất trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện việc đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và đây là công việc quan trọng, liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh.

Việc lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, được thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trước nhân dân và cử tri. Quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự quy định.

Tại ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, với 16/18 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu vượt 20% và kim ngạch nhập khẩu vượt 19,1%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825,67 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu trong tầm kiểm soát. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 46 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 10.056 tỷ đồng, có 11 dự án FDI với vốn đăng ký 33,77 triệu USD.

Năm 2018, nông nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%, tỉnh đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đăng ký hơn 324 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm, dự kiến đến ngày 31/12/2018 có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Văn hóa, xã hội cũng đã có những bước tiến đáng kể. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%. Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững.

Kỳ họp lần này, các đại biểu nghe báo cáo kết quả giải quyết một số vấn đề còn tồn tại qua các phiên chất vấn, giải trình từ Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XII đến nay; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến Kỳ họp này; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 12; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 14 và nghiên cứu một số báo cáo khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri, nhân dân quan tâm.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 8 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

* Kết quả lấy phiếu đối với 29 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu như sau: (số phiếu lần lượt là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp)

1. Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 47 phiếu (chiếm 85,5%), 6 phiếu (chiếm 10,9%), 1 phiếu (chiếm 1,8%).

2. Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 46 phiếu (chiếm 83,6%), 7 phiếu (chiếm 12,7%), 0 phiếu.

3. Võ Phiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 40 phiếu (chiếm 72,7%), 13 phiếu (chiếm 23,6%), 0 phiếu.

4. Tôn Long Hiếu, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh: 33 phiếu (chiếm 60,0%), 20 phiếu (chiếm 36,4%), 0 phiếu.

5. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh: 36 phiếu (chiếm 65,5%), 17 phiếu (chiếm 30,9%), 0 phiếu.

6. Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh: 34 phiếu (chiếm 61,8%), 18 phiếu (chiếm 32,7), 1 phiếu (chiếm 1,8%).

7. Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh: 30 phiếu (chiếm 54,5%), 23 phiếu (chiếm 41,8%), 0 phiếu.

8. Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 31 phiếu (chiếm 56,4%), 16 phiếu (chiếm 29,1%), 7 phiếu (chiếm 12,7%).

9. Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 36 phiếu (chiếm 65,5%), 16 phiếu (chiếm 29,1%), 2 phiếu (chiếm 3,6%).

10. Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 34 phiếu (chiếm 61,8%), 20 phiếu (chiếm 36,4%).

11 Nguyễn Thanh Trang, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh: 45 phiếu (chiếm 81,8%), 9 phiếu (chiếm 16,4%), 0 phiếu.

12. Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 44 phiếu (chiếm 80%), 10 phiếu (chiếm 18,2%), 0 phiếu.

13. Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh: 35 phiếu (chiếm 63,6%), 17 phiếu (chiếm 30,9%), 2 phiếu (chiếm 3,6%).

14. Huỳnh Chánh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh: 41 phiếu (chiếm 74,5%), 13 phiếu (chiếm 23,6%), 0 phiếu.

15. Đoàn Dụng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh: 35 phiếu (chiếm 63,6%), 17 phiếu (chiếm 30,9%), 2 phiếu (chiếm 3,6%).

16. Nguyễn Minh Đạo, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh: 30 phiếu (chiếm 54,5%), 22 phiếu (chiếm 40%), 2 phiếu (chiếm 3,6%).

17. Nguyễn Tấn Đức, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 33 phiếu (chiếm 60%), 21 phiếu (chiếm 38,2%), 0 phiếu.

18. Đỗ Minh Hải, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: 20 phiếu (chiếm 36,4%), 26 phiếu (chiếm 47,3%), 8 phiếu (chiếm 14,5%).

19. Trần Phước Hiền, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ (nguyên là Giám đốc Sở Công Thương): 29 phiếu (chiếm 52,7%), 19 phiếu (chiếm 34,5%), 5 phiếu (chiếm 9,1%).

20. Nguyễn Phong, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh: 31 phiếu (chiếm 56,4%), 23 phiếu (chiếm 41,8%), 0 phiếu.

21. Đỗ Văn Phu, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh: 25 phiếu (chiếm 45,5%), 28 phiếu (chiếm 50,9%), 1 phiếu (chiếm 1,8%).

22. Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh: 40 phiếu (chiếm 72,7%), 12 phiếu (chiếm 21,8%), 2 phiếu (chiếm 3,6%).

23. Lương Kim Sơn, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh: 33 phiếu (chiếm 60%), 21 phiếu (chiếm 38,2%), 0 phiếu.

24. Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 31 phiếu (chiếm 56,4%), 19 phiếu (chiếm 34,5%), 4 phiếu (chiếm 7,3%).

25. Nguyễn Trung Tập, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh: 32 phiếu (chiếm 58,2%), 21 phiếu (chiếm 38,2%), 1 phiếu (chiếm 1,8%).

26. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: 20 phiếu (chiếm 36,4%), 31 phiếu (chiếm 56,4%), 3 phiếu (chiếm 5,5%).

27. Hồ Văn Thế, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh): 11 phiếu (chiếm 20%), 31 phiếu (chiếm 56,4%), 3 phiếu (chiếm 5,5%).

28. Dương Văn Tô, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: 36 phiếu (chiếm 65,5%), 18 phiếu (chiếm 32,7%), 0 phiếu.

29. Nguyễn Minh Trí, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: 19 phiếu (chiếm 34,5%), 27 phiếu (chiếm 49,1%), 8 phiếu (chiếm 14,5%)./.
Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)