Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13

Ngày 28/6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 đã diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 28/6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 (mở rộng) đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, tại hội nghị lần này, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.”

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;” Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Ông Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị; những ưu điểm và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế đó; phân tích thêm về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Sáu tháng đầu năm nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;” trong đó tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng được cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục quan tâm.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, phối hợp với quản lý các lớp học theo chương trình đề ra.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức 8 lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho 612 học viên; 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 554 học viên…; các đảng ủy trực thuộc tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 786 đảng viên mới, 1.021 quần chúng ưu tú.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai. Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác tiếp nhận, chuyển giao 10 tổ chức đảng thuộc 5 đảng bộ trực thuộc nhằm thống nhất hệ thống tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

[Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thanh niên Khối các cơ quan Trung ương]

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham gia ý kiến có trách nhiệm và chất lượng với Ban Tổ chức Trung ương về điều động, bổ nhiệm, bổ sung, giới thiệu nhân sự đối với 232 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị thống nhất 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung thực hiện 3 nội dung trọng tâm: Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018).

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII); trong đó tập trung thảo luận các nội dung về nhiệm vụ và những nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thực tiễn hiện nay của Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, ông Sơn Minh Thắng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Hồng Hà, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì tặng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vì đã có nhiều thành xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục