Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho Ha Noi hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tổ chức Hội nghị lần thứ 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung bàn các nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức 3 hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; định hướng về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, đầu tư công; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố tới cán bộ, đảng viên.

Trong hai ngày 22-23/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy với sự tham gia của hơn 3,5 vạn cán bộ, đảng viên tại 611 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp để nhân dân Thủ đô cùng theo dõi.

Trong các nội dung Hội nghị lần thứ 4 họp bàn, đối với Dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nội dung chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

[Hà Nội tập trung thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình công tác]

Để đảm bảo tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, vừa xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với Dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Do đó, Dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho Ha Noi hinh anh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về: phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ...

"Hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này rất quan trọng, là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực hiện trong suốt nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy đảm bảo hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố," Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)