Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 25/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và động viên cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Công tác tham mưu trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Văn phòng chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thúc đẩy hợp tác, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước, nâng cao vị thế của đất nước.

[Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực MTTQ phối hợp công tác]

Trong công tác quốc phòng-an ninh Văn phòng đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, tài chính, công nghệ thông tin... đạt kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những kết quả đạt được đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế và uy tín của Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước; chương trình, kế hoạch công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong năm 2019.

Điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, những thành tựu đáng tự hào đó có sự đóng góp, nỗ lực không nhỏ của tập thể Văn phòng Chủ tịch nước.

Năm 2020 sẽ triển khai nhiều hoạt động lớn của Đảng và Nhà nước như Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021...

Tất cả những sự kiện đó đều liên quan, tác động trực tiếp đến công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị; bầu chọn nhân sự xứng đáng, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng cần quan tâm, gương mẫu thực hiện tốt các chỉ đạo của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai phong trào thi đua cơ quan Văn phòng thiết thực, phấn khởi, vui tươi, đoàn kết; phát huy trách nhiệm là cơ quan trực tiếp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là giữa 4 văn phòng Trung ương, ngày càng chặt chẽ, thường xuyên để tham mưu, đề xuất kế hoạch các chương trình công tác đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục chủ động trong từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, nêu cao vai trò trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc là thước đo để phấn đấu, lấy tinh thần đoàn kết, hợp tác chia sẻ để vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, Văn phòng Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục