Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương

Thủ tướng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm: cần phát huy là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt định hướng sự phát triển đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương và một số địa phương, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Đóng góp thiết thực hơn cho phát triển kinh tế, xã hội

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương có lịch sử 70 năm hình thành và phát triển, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Năm 2019, kế thừa truyền thống và tiếp nối thành công đã đạt được trong suốt thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới và đã đạt được nhiều những kết quả quan trọng.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để tập thể Ban lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý kiến tham gia của các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động của Ban, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo dự thảo Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cho thấy, với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao góp phần tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2019.

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, 3 kết luận, nâng tổng số nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu, đề xuất từ năm 2016 đến nay là 13 nghị quyết, kết luận.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 mà còn tạo các nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong dài hạn.

Những chủ trương, đường lối do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành đều là những vấn đề mang tính chiến lược, thể hiện sự đổi mới sáng tạo theo kịp xu hướng phát triển của thời đại để vừa khắc phục khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội, xây dựng nền tảng vững chắc nhằm đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển, giàu có và thịnh vượng.

Các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế được Ban Kinh tế Trung ương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, đồng thời thường xuyên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm các nghị quyết, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Các sự kiện, diễn đàn, hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức với quy mô lớn với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo các đối tượng, thành phần xã hội tạo ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng rãi và được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Ban Kinh tế Trung ương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo cấp vụ và tương đương; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo môi trường làm việc lành mạnh, khoa học, kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; bảo đảm vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương. Sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã ngày càng toàn diện; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu, đề án, báo cáo quan trọng được Trung ương thông qua, đồng thời, công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đã được triển khai một cách thực chất, sát thực tiễn... Những kết quả đạt được rất tích cực, góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước trong năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm: cần phát huy là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt định hướng sự phát triển đất nước, thông qua việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban thành Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư.

Những đề xuất, xây dựng chương trình, các đề án cũng như góp ý vào văn bản quy phạm pháp luật hướng tới mục tiêu chất lượng cao hơn, mang tầm chiến lược, sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ.

Định hướng các vấn đề phối hợp nghiên cứu thiết thực trong quá trình phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nghiên cứu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong năm 2020 như hạn chế các tiêu cực của biến đổi khí hậu, chiến lược công nghiệp hóa, đường lối phát triển kinh tế biển, thúc đẩy kinh tế vùng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mô hình đặc khu kinh tế, quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý tài chính công, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển mô hình kinh tế tập thể, quản lý đô thị thông minh, vấn đề quy hoạch đô thị, chiến lược phát triển kinh tế không thể tách rời vấn đề an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ đa phương…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án, dự án, đề cao tính khoa học, khách quan, phản biện, đảm bảo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp trong bối cảnh thể chế pháp luật còn nhiều việc mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục thảo luận, tháo gỡ, tạo điều kiện cho phát triển đúng hướng bền vững.

Nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong thể chế pháp luật, cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện, từ đó đề ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển, Thủ tướng cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương cần quan tâm xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng cao, có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ, thu hút được nhiều chuyên gia giỏi, xây dựng một tập thể đoàn kết, tạo động lực cho cán bộ làm việc, cống hiến với tinh thần phụng sự.

Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ. Cụ thể, hàng quý đều phải có sơ kết rút kinh nghiệm, xây dựng những phương án phối hợp cụ thể, định kỳ.

Nhấn mạnh các địa phương năng động, chủ động, quyết liệt đặc biệt là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thì địa phương đó phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương năng động, sáng tạo, quyết liệt vận dụng đường lối thể chế, pháp luật phát triển vào địa phương mình.

Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương luôn lắng nghe, tháo gỡ phối hợp với các địa phương tìm ra hướng đi, cách làm thích hợp nhất để giải quyết vấn đề phát triển đất nước, đời sống của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuẩn bị chiến lược 10 năm và phương hướng nhiệm vụ 5 năm rất quan trọng, vì thế cần có tầm nhìn dài hạn, bám sát thực tiễn phát triển tận dụng tối đa cơ hội, xu hướng vận động trên thế giới để đưa đất nước phát triển nhanh bền vững, phấn đấu để có một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ban Kinh tế Trung ương cần đóng góp cả về lý luận và thực tiễn phát hiện những nhân tố mới, mô hình tốt, đúc kết kinh nghiệm hay đóng góp thiết thực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII nói chung, trong đó có việc hoàn thiện văn kiện của Tiểu ban kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, chiến lược về kinh tế, xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của kinh tế đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục