Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng

Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã thu hút sự tham gia của hơn 2 triệu đoàn viên, công nhân, lao động và làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng.
Tôn vinh 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỷ đồng trở lên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tôn vinh 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỷ đồng trở lên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hôm nay, 8/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. Tại buổi lễ, 33 tập thể và 46 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" đã được biểu dương, khen thưởng.

“Càng khó khăn thì càng phải thi đua”

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” thành công cả ở 3 phương diện: Phát động, tổ chức thực hiện; kết quả mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cả nước.

“Chương trình đã nhận được rất nhiều sáng kiến, đa dạng trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, từ y tế, giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính... tới các sáng kiến cụ thể trong hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đến cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho công nhân, người lao động...” Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã tổ chức chương trình 1 triệu sáng kiến hết sức có ý nghĩa và chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay và cả những tập thể, cá nhân khác đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.”

Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ tin rằng còn rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác, dù chưa được tuyên dương nhưng vẫn đang ngày đêm âm thầm, miệt mài sáng tạo, cống hiến, góp công sức cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Để phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn, sức sáng tạo và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh công đoàn các cấp cụ thể hóa, quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động công đoàn với mục tiêu vì đoàn viên, vì người lao động. Cán bộ công đoàn chủ động nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bản lĩnh, tâm huyết, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao.

[Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn để đổi mới hoạt động]

Thủ tướng đề nghị công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua vượt khó, phát triển do Thủ tướng Chính phủ phát động trên tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tập trung thúc đẩy phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua của công đoàn, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, coi đây là động lực khơi nguồn cho sức mạnh trí tuệ, sáng tạo và hiệu quả của người lao động Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng các chương trình hoạt động chung nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong các tầng lớp nhân dân; đồng hành cùng Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững đất nước thông qua việc vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động, cùng chung sức, đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động để đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Hơn 2 triệu sáng kiến vượt khó

Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được phát động từ năm 2021 trong bối cảnh kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ sau 10 tháng phát động, với cách thức triển khai có nhiều đổi mới, sáng tạo, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến, sớm 332 ngày so với kế hoạch đề ra. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết đến thời điểm kết thúc chương trình (hết ngày 31/8/2023), có hơn 2,4 triệu sáng kiến đã gửi tham gia chương trình đạt 240% mục tiêu đề ra, với tổng giá trị làm lợi ước tính là hơn 33.000 tỷ đồng. Có 59/82 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó có 14 đơn vị đạt trên 200% chỉ tiêu.

Hơn 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, lao động làm lợi 33.000 tỷ đồng ảnh 2Vinh danh tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỷ đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, nội dung các sáng kiến tham gia chương trình đa dạng trên các lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là đã được công nhận, đánh giá hiệu quả, áp dụng trong thực tiễn. Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao thể hiện sự cố gắng tìm tòi, không ngừng trăn trở của các tác giả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của chương trình chính những bông hoa tươi thắm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kết quả đó là sự hội tụ, tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó yếu tố quyết định là tinh thần vượt khó, sáng tạo, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả sáng kiến.”

Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã biểu dương hơn 2 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã gửi sáng kiến tham gia chương trình; chúc mừng 354 tập thể, cá nhân xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng và tôn vinh 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu toàn quốc./.

Danh sách 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỷ đồng trở lên:

1. Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Luân, Lê Tất Thắng, Ngô Văn Quốc, Bùi Công Hưng, Vương Khai Giảng thuộc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Nhóm tác giả: Trần Thị Thúy Liên, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hồng Ánh, Tống Thị Hoa, Bùi Thanh Hương, Hoàng Thị Thúy Quỳnh, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

3. Nhóm tác giả: Hồ Xuân Tứ, Lưu Tuyết Mai, Bùi Hồng Thanh, Ban Tài chính, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

4. Nhóm tác giả: Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chiến Thắng, Nhữ Thế Dũng, Trần Thành Đạt, Ban Chính sách sản phẩm Bán buôn, Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

5. Đoàn bay 919, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Văn Minh, kỹ sư trưởng Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Trường Giang, Phòng công nghệ, Nhà máy Đạm Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công đoàn Dầu Khí Việt Nam.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình.

9. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục