Họp về Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng tổ chức buổi làm việc, trao đổi một số vấn đề dự kiến được thể hiện trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo KT-XH.

ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_4.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_8.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_6.jpg
Cuộc họp giữa hai Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_hop_ve_bao_cao_chinh_tri_va_bao_cao_kinh_te_-_xa_hoi_dai_hoi_xiv_cua_dang_5.jpg
Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục