Cả hai quốc gia đều có dân số hơn 1 tỷ người nhưng diện tích lãnh thổ của Trung Quốc gấp 4 lần diện tích lãnh thổ đất liền của Ấn Độ. Kinh tế hai nước cũng là những nền kinh tế lớn của thế giới.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.