[Infographics] Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.
[Infographics] Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 với mục tiêu tổng quát là đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục